Kadra siedleckiej jednostki penitencjarnej zorganizowała zajęcia kulturalno-oświatowe, podczas których skazani własnoręcznie tworzyli multimedialne Życzenia Bożonarodzeniowe dla bliskich

"Boże Narodzenie to WIELKA SPRAWA" to hasło przewodnie świątecznej akcji pomocowej zorganizowanej w ZK Siedlce dla podopiecznych Siedleckiego Hospicjum Domowego dla Dzieci

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach zorganizowali akcję Bożonarodzeniowa Kartka dla Kombatanta i zaangażowali w nią osoby pozbawione wolności by dać wyraz pamięci o Bohaterach - Kombatantach, którzy walczyli o Polskę

W bieżącym tygodniu Zakład Karny w Siedlcach trzykrotnie gościł studentów kierunku kryminologia Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Celem wizyty było zapoznanie studentów ze strukturą, zdaniami i misją Służby Więziennej oraz zaprezentowanie formacji mundurowej jako atrakcyjnego pracodawcy

13 grudnia w całej Polsce obchodzone są uroczystości upamiętniające 41. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. W siedleckiej jednostce penitencjarnej w ramach oddziaływań kulturalno-oświatowych upowszechniana jest wiedza o wydarzeniach z 1981r.

Szlachetna paczka

12.12.2022

Pomoc drugiemu człowiekowi to wyraz dojrzałości moralnej, odpowiedzialności i szacunku dla innych osób

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej