Służba Więzienna odpowiadając na apel Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry przyłączyła się do akcji: „Resort Sprawiedliwości Pomaga”. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach wspierają szpitale w uzupełnianiu strategicznych zapasów krwi.

Pomimo COVID-19 oddziaływania resocjalizacyjne w ZK Siedlce są kontynuowane. Funkcjonariusze Służby Więziennej wykonując swoje ustawowe zadania codziennie chronią społeczeństwo przed sprawcami przestępstw i permanentnie prowadzą oddziaływania korekcyjne by skazani nie weszli ponownie w konflikt z prawem.

KOMUNIKAT

21.04.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa mazowieckiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez...

KOMUNIKAT

14.04.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa mazowieckiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez...

Podczas kontroli korespondencji adresowanej do jednego z osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w siedleckiej jednostce penitencjarnej funkcjonariusze ujawnili przedmiot niedozwolony - substancję plastyczną o brązowym kolorze.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej