W dniu 31 października 2019r. dobiegł końca program resocjalizacji z zakresu aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia zrealizowany w ZK Siedlce przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach

VIII edycja programu edukacyjno-profilaktycznego „Więzienie - stracony czas” rozpoczęła się od zajęć dla młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach. Program będzie realizowany w ZK Siedlce w roku szkolnym 2019/2020

26 października br., grupa kilkunastu osadzonych ukończyła realizowany od kwietnia program korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie, wg metody "Duluth".

Nie pierwszy raz siedlecka Służba Więzienna włączyła się w akcję porządkowania zapomnianych cmentarzy. Osadzeni z siedleckiego zakładu karnego wykonywali prace porządkowe na cmentarzu komunalnym.

W dniu 18 października 2019 r. na strzelnicy Siedleckiego Klubu Strzelectwa Sportowego "Dragon" funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach z powodzeniem uczestniczyli w Zawodach Strzeleckich o Puchar Prezydenta Miasta Siedlce.

Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk Marek Suwiński wraz z funkcjonariuszami siedleckiej jednostki penitencjarnej w dniu 15 października 2019 r. byli uczestnikami konferencji pn. "Zatrudnienie socjalne jako element inkluzji społecznej (...)"

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej