Służba Więzienna w dobie pandemii COVID-19 pamięta o seniorach! W Zakładzie Karnym w Siedlcach przeprowadzono zbiórkę środków finansowych pod hasłem "ZK SIEDLCE-SENIOROM" na zakup środków ochrony osobistej i środków higieny przeznaczonych dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach.

KOMUNIKAT

12.05.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa mazowieckiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez...

KOMUNIKAT

05.05.2020

Moc życzeń i ciepłych słów, a także podziękowania za wybitne zasługi w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej z okazji wspaniałego jubileuszu 100 urodzin zostały skierowane z Zakładu Karnego w Siedlcach do Pana Henryka Filipskiego ps. "Jeremi", Powstańca Warszawskiego walczącego na Śródmieściu.

K O M U N I K A T

28.04.2020

Służba Więzienna odpowiadając na apel Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry przyłączyła się do akcji: „Resort Sprawiedliwości Pomaga”. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach wspierają szpitale w uzupełnianiu strategicznych zapasów krwi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej