-KOMUNIKAT-

03.06.2020

Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk Marek Suwiński przekazał pięćset maseczek ochronnych przedstawicielowi Zespołu Szkół Nr 2 Im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie w ramach akcji #Resort Sprawiedliwości Pomaga.

K O M U N I K A T

26.05.2020

Zakład Karny w Siedlcach uruchomił program produkcji środków ochrony osobistej niezbędnych w walce z epidemią COVID-19. Skazani recydywiści penitencjarni szyją maseczki ochronne pod dozorem funkcjonariuszy Służby Więziennej.

KOMUNIKAT

19.05.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa mazowieckiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez...

Służba Więzienna w dobie pandemii COVID-19 pamięta o seniorach! W Zakładzie Karnym w Siedlcach przeprowadzono zbiórkę środków finansowych pod hasłem "ZK SIEDLCE-SENIOROM" na zakup środków ochrony osobistej i środków higieny przeznaczonych dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej