KOMUNIKAT

23.06.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa mazowieckiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez...

Służba Więzienna podtrzymanie więzi skazanego z rodziną traktuje jak jeden z warunków efektywnej resocjalizacji. Dlatego też by wspomniane więzi nie uległy osłabieniu w jednostkach penitencjarnych wykorzystuje się współcześnie dostępne narzędzia komunikacji, które umożliwiają spotkanie z osobą bliską on-line.

Pomimo pandemii COVID-19 oddziaływania resocjalizacyjne w ZK Siedlce są kontynuowane. Funkcjonariusze Służby Więziennej wykonując swoje ustawowe zadania codziennie chronią społeczeństwo przed sprawcami przestępstw i permanentnie prowadzą oddziaływania korekcyjne by skazani nie weszli ponownie w konflikt z prawem.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach w dobie pandemii COVID-19 reagują zdecydowaną pomocą by poprawić los zwierząt.

KOMUNIKAT

16.06.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa mazowieckiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez...

Zakład Karny w Siedlcach kontynuuje zbiórkę plastikowych nakrętek na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej