Szkolenia wojskowe dla funkcjonariuszy Służby Więziennej to wynik porozumienia zawartego pomiędzy Służbą Więzienną, a Wojskami Obrony Terytorialnej

Czas na las

21.10.2023

Zakład Karny w Siedlcach i Nadleśnictwo w Siedlcach zrealizowali kolejną inicjatywę na rzecz środowiska przyrodniczego angażując kilkunastu skazanych w akcję sadzenia lasu. Nowy las powstał w Leśnictwie Kotuń.

Tydzień Mediacji obchodzony jest w Polsce z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji, który rokrocznie przypada w trzeci czwartek miesiąca października. Kadra siedleckiej jednostki przeprowadziła kampanię edukacyjną upowszechniającą informacje o pozasądowej metodzie rozwiązywania sporów

19 października br. dwunastu osadzonych w Zakładzie Karnym w Siedlcach przyjęło Sakrament Bierzmowania z rąk Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach kpt. Zbigniew Śpiewak podpisał porozumienie o współpracy z Panią Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Arche Moniką Wojciechowską. Efektem wspólnych działań będzie mobilne dzieło sztuki i zwiększenie poziomu tolerancji wśród skazanych dla różnorodnych odmienności, np. w sferze uczuć, poglądów czy wierzeń

Służba Więzienna - Zakład Karny w Siedlcach kontynuuje realizację edukacji młodzieży w ramach ogólnopolskich programów "W SŁUŻBIE PRAWU" z zakresu edukacji prawnej oraz "W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE" z zakresu edukacji proobronnej. W obu projektach udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej