Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach wzorem lat ubiegłych zorganizowali akcję "Wielkanocna Kartka dla Kombatanta" i zaangażowali w nią osoby pozbawione wolności, by dać wyraz pamięci o Bohaterach - Kombatantach, którzy walczyli o wolną Polskę. Za pośrednictwem Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Odra-Niemen kartki z życzeniami trafią do środowisk kombatanckich

Kadra siedleckiej jednostki penitencjarnej zorganizowała zajęcia kulturalno-oświatowe, podczas których skazani tworzyli multimedialne życzenia wielkanocne dla bliskich

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach podpisał porozumienie o współpracy z Prezesem Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Siedlcach, w ramach którego skazani wykonają pomoce dydaktyczne dla podopiecznych stowarzyszenia

Dobiegł końca cykl zajęć z zakresu aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia adresowany do skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Siedlcach. Szkolenie zrealizowano we współpracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Siedlcach. Udział w zajęciach to dla skazanych jeden z "kroków" ku wolności

Zakład Karny w Siedlcach prowadzi edukację młodzieży w ramach ogólnopolskich programów "W SŁUŻBIE PRAWU" z zakresu edukacji prawnej oraz "W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE" z zakresu edukacji proobronnej. W obu projektach udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. Generała Władysława Sikorskiego w Siedlcach

Dzień Kobiet

08.03.2024

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej