Po kontroli korespondencji kierowanej do osób pozbawionych wolności, która realizowana jest m.in. z wykorzystaniem skanera rentgenowskiego do prześwietlania paczek jedna z przesyłek została oznaczona przez psa specjalnego. W przesyłce funkcjonariusze Służby Więziennej ujawnili skarpety nasączone substancją narkotyczną.

Księgozbiór Zakładu Karnego w Siedlcach został wzbogacony o nowe, wartościowe woluminy z wielu dziedzin literatury.

Donacja krwi przez funkcjonariuszy Służby Więziennej to kolejna akcja pomocowa zorganizowana w ramach projektu #ResortSprawiedliwościPomaga.

Zajęcia plastyczne to jedna z wielu form pracy z osadzonymi wykorzystywana przez kadrę siedleckiej jednostki. Taka forma oddziaływań przynosi oczekiwane rezultaty w szczególności w odniesieniu do skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w ramach oddziału terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo.

W Zakładzie Karnym w Siedlcach dobiegły końca specjalnie zaprojektowane zajęcia resocjalizacyjne dla skazanych, którzy prowadzili pojazd pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Aktualna pojemność siedleckiej jednostki penitencjarnej wynosi 700 miejsc. Po zakończeniu budowy nowego pawilonu mieszkalnego zostanie zwiększona do 862 miejsc.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej