Jesteśmy eko

16.07.2021

Kształtowanie proekologicznych postaw – to jedno z oddziaływań prowadzonych wobec osadzonych. Działania kadry penitencjarnej Zakładu Karnego w Rawiczu zostały w tym zakresie docenione. Jednostka zdobyła III miejsce w VIII edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Prezentacji Multimedialnych lub Filmów pod hasłem „CHCĘ BYĆ EKO – Ekologia w jednostkach penitencjarnych”, organizowanego przez Zakład Karny w Koszalinie.

Przedstawiciele Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego odwiedzili miejsca upamiętniające terror stalinowski w Rawiczu. Złożono wiązanki i zapalono znicze między innymi pod tablicami pamiątkowymi umieszczonymi na murach Zakładu Karnego w Rawiczu.

Wielki sukces plut. Jakuba Piotrowskiego pełniącego służbę w Zakładzie Karnym w Rawiczu. Funkcjonariusz stanął na najwyższym stopniu podium zawodów„The Murph Challenge Poland 2021“.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński nadał odznakę „Semper Paratus” rawickim więziennikom – chor. Tomaszowi Adamczakowi i Paulinie Hauzie.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Rawiczu, przy współudziale funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu, szkolili swoje umiejętności podczas ćwiczeń realizowanych na terenie więzienia.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zakładzie Karnym w Rawiczu podsumowuje kolejny rok szkolny w dobie pandemii. Kadra pedagogiczna nieustająco mierzyła się z wyzwaniami, by proces nauczania nie ucierpiał pomimo ograniczeń wynikających z reżimu sanitarnego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej