Serce dla Maluszka

24.08.2021

Zakład Karny w Rawiczu po raz kolejny włącza się w akcję charytatywną przekazując wytwory wykonane przez skazanych uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej.

Zakład Karny w Rawiczu włączył się w ogólnopolską, dziewiątą już edycję biegu śladem „Wilków”.

Rzekł Umberto Eco. Nasz rodzima autorka Wisława Szymborska również podkreśla, że „czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” – taką myśl wprowadzamy w życie w pracy resocjalizacyjnej z osobami pozbawionymi wolności.

Zakład Karny w Rawiczu po raz kolejny włącza się w działalność na rzecz społeczności lokalnej, tym razem odbiorcami byli Nasi milusińscy korzystający w okresie wakacyjnym z półkolonii.

Oficerskie awanse

21.07.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał funkcjonariuszom Służby Więziennej, pełniącym służbę w Zakładzie Karnym w Rawiczu, stopień podporucznika.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu, na wniosek dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu, z dniem 19 lipca 2021 roku, powołał na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu mjr Roberta Stefanowskiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej