W Czerwińsku koło Zielonej Góry odbył się X Bieg Przełajowy Służb Mundurowych i Sympatyków - „Memoriał Tomasza Mielko”.

Zakład Karny w Rawiczu zakończył prace budowlane, związane z termomodernizcją, w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Zakładu Karnego w Rawiczu w formule zaprojektuj i wybuduj” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zakład Karny w Rawiczu po raz kolejny włącza się w akcję charytatywną, tym razem wsparliśmy swoją obecnością II Motopiknik w Śmiglu, który był również okazją do przybliżenia zadań realizowanych przez Służbę Więzienną.

Zapraszamy przedsiębiorców do nawiązania współpracy z Zakładem Karnym w Rawiczu w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Dysponujemy pomieszczeniami, zlokalizowanymi na terenie jednostki organizacyjnej, w których możliwe jest zatrudnienie osadzonych, o powierzchni do 1300m², z możliwością ich podziału, posiadającymi instalację centralnego ogrzewania, elektryczną i wodno - kanalizacyjną, z zorganizowanym zapleczem socjalnym i sanitarnym.

Służba Więzienna, jako formacja umundurowana i uzbrojona, wśród wielu swoich zadań, odpowiada między innymi za ochronę społeczeństwa przed sprawcami przestępstw oraz zapewnienie w jednostkach organizacyjnych porządku i bezpieczeństwa. Ich skuteczna realizacja wymaga między innymi odpowiedniego poziomu wyszkolenia strzeleckiego. Aktualnie kadra penitencjarna Zakładu Karnego w Rawiczu doskonali swoje umiejętności w tym zakresie.

Nauczanie oraz praca to najważniejsze formy oddziaływań w ramach wykonywania kary pozbawienia wolności. To również przepustka w przyszłość i lepszy start po wyjściu na wolność. Kadra penitencjarna Zakładu Karnego w Rawiczu – jako zadanie priorytetowe - podejmuje działania, które mają na celu zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych i w efekcie podjęcie zatrudnienia przez osadzonych. Aktualnie w jednostce odbywa się kurs brukarza.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej