Patrol Zespołu Terenowego Systemu Dozoru Elektronicznego w Zakładzie Karnym w Rawiczu, podczas wykonywania czynności służbowych w terenie, w dniu 19 marca, poruszając się drogą krajową nr 342, na wysokości wsi Zbaków Dolny, zauważył wypadek drogowy. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do akcji - zabezpieczyli miejsce zdarzenia i udzielili pomocy osobie poszkodowanej.

W ramach podpisanego porozumienia o współpracy między Zakładem Karnym w Rawiczu a Lasami Państwowymi – Nadleśnictwem Góra Śląska, osadzeni z rawickiej jednostki penitencjarnej zostali skierowani do prac fizycznych z zakresu gospodarki leśnej.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu, na wniosek Dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu, z dniem 10 marca 2022 roku, powołał na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu mjr. Zbigniewa Zielińskiego.

W niedzielę - 6 marca, w Zakładzie Karnym w Rawiczu, 30 osadzonych pobiegło w największym w Polsce biegu pamięci. Tym samym rawicka jednostka penitencjarna - włączyła się w ogólnopolską, dziesiątą już edycję biegu śladem „Wilków”.

W dniu 1 marca, przy tablicach pamiątkowych: Kazimierza Pużaka oraz Ofiar Terroru Stalinowskiego Zamęczonych w Centralnym Więzieniu w Rawiczu w latach 1945 - 1956, umieszczonych na murze Zakładu Karnego w Rawiczu, odbyły się rawickie obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Przebiegły one w cieniu tragedii wojny na Ukrainie.

Wznowienie widzeń

25.02.2022

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej