Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 obostrzenia zostają przedłużone do dnia 31.03.2021r.

21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Psychologa.

"Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka" Jan Paweł II

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 obostrzenia zostają przedłużone do dnia 28.02.2021r.

Mundur noszą z dumą, jedną ręką gotują obiad, drugą odbierają służbowe telefony – kobiety w Służbie Więziennej.

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 obostrzenia zostają przedłużone do dnia 31.01.2021r.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej