19 maja 2021r. Zakład Karny w Przytułach Starych przekazał plastikowe nakrętki dla Marysi – uczennicy "Kolorowej Szkoły" Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ostrołęce.

18 maja 2021r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Przytułach Starych podczas kontroli korespondencji ujawnili przedmioty niedozwolone.

13 maja 2021r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Przytułach Starych wraz z Zastępcą Dyrektora kpt. Dariuszem Garlińskim wzięli udział w 2. Rajdzie Motocyklowym Weteranów.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

W dniu 21.04.2021r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Przytułach Starych dokonując kontroli paczki higieniczno-odzieżowej udaremnili przemyt na teren jednostki substancji niedozwolonych.

21 kwietnia 2021r. Dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych płk Włodzimierz Nowak przekazał auto marki Peugeot Urzędowi Miasta Łomża.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej