„Bo żeby być wolnym, nie wystarczy zrzucić okowy, lecz trzeba żyć tak, by szanować i zwiększać wolność innych. Prawdziwy sprawdzian naszego poświęcenia dla wolności dopiero się zaczyna.“ — Nelson Mandela

Funkcjonariusz Zakładu Karnego w Przytułach Starych w czasie wolnym od służby ugasił palący się samochód.

10 czerwca 2021r. dzieci z Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” otrzymały słodkie upominki pochodzące ze zbiórki zorganizowanej wśród funkcjonariuszy i osadzonych Zakładu Karnego w Przytułach Starych.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

W środę 26 maja 2021r. odbyła się 190. rocznica Bitwy pod Ostrołęką. W uroczystości udział wziął Dyrektor Zakładu Karnego płk Włodzimierz Nowak.

1.06.2021r. Planowane jest przywrócenie widzeń.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej