28 sierpnia 2021 roku w Przytułach Starych odbył się festyn w którym udział wzięli kpt. Dariusz Garliński zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Przytułach Starych wraz z funkcjonariuszami, którzy zaprezentowali wyposażenie służbowe.

W niedzielę 22 sierpnia 2021 r. Dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych płk Włodzimierz Nowak uczestniczył w obchodach uroczystości „W Hołdzie Marynarzom i Ułanom Poległym na Ziemi Rzekuńskiej w 1920 roku”.

Iskry lecą

20.08.2021

Już od ponad półtora roku stu skazanych ma możliwość podjęcia pracy i rozwoju umiejętności na hali produkcyjnej firmy Metal-Technik, wybudowanej ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, w ramach realizacji Programu „Praca dla więźniów”.

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, obostrzenia zostają przedłużone do dnia 31 sierpnia 2021r.

KREW - bezcenny dar

20.07.2021

W dniu 19 lipca 2021 r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Przytułach Starych po raz kolejny odwiedzili Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ostrołęce.

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, obostrzenia zostają przedłużone do dnia 31 lipca 2021r.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej