Na Cmentarzu Garnizonowym w Płocku, 18 sierpnia 2021 roku w 101 rocznicę odparcia ataku armii bolszewickiej na Płock i w 100 rocznicę odznaczenia miasta Krzyżem Walecznych, uczczono pamięć poległych obrońców.

Wojsko Polskie obchodzi swoje święto 15 sierpnia na pamiątkę wydarzeń z 1920 roku i w rocznicę Bitwy Warszawskiej.

Sytuacja zagrożenia wywołana rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wiele zmieniła w naszym codziennym życiu. Prócz wielu ograniczeń, z którymi musieliśmy nauczyć się funkcjonować, przyniosła nieco pozytywnych zmian. Jedną z nich jest wzrost czytelnictwa. Zmęczeni pracą przy komputerze, sprawdzaniem maili, zdalnymi szkoleniami chętniej zaczęliśmy sięgać po tradycyjną książkę.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością kontynuacji działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) a także kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego:

25 czerwca 2021 słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Płocku po raz ostatni udali się do szkoły w tym roku szkolnym.

Dyrektor Zakładu Karnego w Płocku został uhonorowany przez mieszkańców Mazowsza Płockiego Nadzwyczajną Nominacją w Plebiscycie „Z Tumskiego Wzgórza” „za serce, oddanie i ofiarność w walce z pandemią koronawirusa”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej