W Zakładzie Karnym w Płocku cyklicznie realizowany jest program z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych „W zdrowym ciele – zdrowy mózg”.

Służba Więzienna pod względem wzrostu wynagrodzeń musi być zawsze traktowana tak samo jak inne służby mundurowe. Takie zdecydowane stanowisko Ministra Sprawiedliwości było respektowane od 2015 roku z korzyścią dla blisko 30 tysięcy funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Płocku zawsze chętnie odpowiadają na apele o oddanie krwi.

Słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Płocku rozpoczęli nowy rok szkolny 2021/2022.

Służba Więzienna korzysta w trakcie realizacji nałożonych na nią zadań z pomocy „czworonożnych strażników”.

Współpraca Zakładu Karnego w Płocku i Schroniska dla zwierząt polegała dotychczas głównie na kierowaniu do zatrudnienia nieodpłatnego osadzonych, odbywających karę pozbawienia wolności w tutejszej jednostce.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej