Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Płocku, aktywnie włączyli się w różne formy niesienia pomocy dla Ukrainy ogarniętej wojną.

Funkcjonariusze i Pracownicy Zakładu Karnego w Płocku i Oddziału Zewnętrznego w Płońsku systematycznie włączają się w różnego rodzaju akcje pomocowe, starają się być wrażliwi na pojawiające się potrzeby i reagować na nie.

Potocznie zaburzenie dysocjacyjne określane jest jako osobowość mnoga, osobowość naprzemienna, osobowość wieloraka.

8 marca to święto, którego rodowód sięga 1910 roku.

Samouszkodzenia należy uznać za powszechnie nieakceptowane akty bezpośredniej autodestruktywności, w których jednostka zmierza do wyrządzenia sobie natychmiastowej szkody, a przedmiotem ataku staje się własne ciało, przy czym działanie to pozbawione jest zamiaru samobójczego (Favazza, 1996).

Więzienne radio

20.02.2022

Radiowęzeł nadaje program złożony z audycji radiowych, w szczególności przygotowanych przez skazanych pod kierunkiem wychowawcy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej