Kadra pedagogiczna Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Płocku wspólnie z kadrą penitencjarną płockiej jednostki aktywnie realizuje działania profilaktyczne na rzecz młodzieży i promocję Służby Więziennej.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to święto obchodzone 2 maja. Tego dnia, w roku 1945, polscy żołnierze z 1 Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili flagę na kolumnie zwycięstwa w Tiergarten i na Reichstagu, po zdobyciu Berlina.

Zakład Karny w Płocku odwiedzili maturzyści Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego. Poznali specyfikę funkcjonowania jednostki penitencjarnej. Ilu z nich podjęło decyzję o związaniu swojej kariery zawodowej ze Służbą Więzienną?

Kwiecień to miesiąc, kiedy aż dwie daty przypominają nam o trudnym zjawisku dotykającym społeczeństwo – o osobach uzależnionych od alkoholu. 11 kwietnia przypada Ogólnopolski Dzień Trzeźwości, 15 kwietnia Światowy Dzień Trzeźwości.

Jednym z zadań realizowanych przez Służbę Więzienną jest zapewnienie opieki medycznej skazanym i tymczasowo aresztowanym w trakcie ich pobytu w izolacji penitencjarnej.

W kwietniu obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Bezrobociem. Brak nawyku stałej, uczciwej pracy, jest częstym powodem wejścia w konflikt z prawem. Kursy zawodowe i zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej organizowane w Zakładzie Karnym w Płocku są ważnym elementem działań ograniczającym powrót na drogę przestępczą.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej