W dniu 27 października 2021 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Płocku płk Andrzej Fereniec zawarł porozumienie o współpracy ze Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Raciążu, które reprezentował Dyrektor szkoły - Pan Damian Szcześniewski.

Funkcjonariuszki Zakładu Karnego w Płocku szer. Iwona Dankowska i por. Joanna Bukowska przeprowadziły dla przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Płocku zajęcia z udzielania pierwszej pomocy.

Szef więziennej kuchni to osoba zarządzająca nowoczesnym zakładem żywienia zbiorowego, przygotowanym do wydawania 3 posiłków dziennie dla ponad 600 osadzonych.

Kadra działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Płocku uczestniczyła w szkoleniu pn.  „Wypalenie zawodowe – psychospołeczne mechanizmy zachowania w czasie obowiązujących ograniczeń związanych z pandemią COVID-19”.

Corocznie dzień 14 października jest okazją do uhonorowania i złożenia podziękowań wszystkim pedagogom, pracującym w placówkach oświatowych.

Projekt „Odnowienie mogił zbiorowych na Cmentarzu Garnizonowym w Płocku”  z udziałem osadzonych – słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Płocku, to kontynuacja działań podjętych w ramach pierwszej edycji programu „Czuwamy! Pamiętamy!”, który jest realizowany przez Fundację Orlen.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej