25 stycznia przypada dzień sekretarki i asystentki. Warto w tym dniu przychylnie spojrzeć na pracę naszych koleżanek pracujących w sekretariatach dyrektorów jednostek penitencjarnych.

Służba Więzienna od kliku lat czynnie uczestniczy w działalności profilaktycznej i edukacyjnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach.

Zgodnie z tradycją do Zakładu Karnego w Płocku przybyli harcerze z Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego.

6 grudnia najczęściej jest kojarzony z Dniem Świętego Mikołaja, ale w tym czasie obchodzony jest również Dzień Anioła.

Data 25 listopada została wyznaczona w dniu 17 grudnia 1999 roku, przez Zgromadzenie ogólne ONZ, jako data obchodów Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet.

Płockie obchody Narodowego Święta Niepodległości z udziałem Służby Więziennej upłynęły pod hasłem wspólnego śpiewania Mazurka Dąbrowskiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej