Światowy Dzień Krwiodawstwa. W trakcie ostatniej akcji zorganizowanej na terenie Zakładu Karnego w Płocku, w której wzięli udział również przedstawiciele Komendy Miejskiej Policki w Płocku, udało się pozyskać 8,5 litra krwi.

Za nami wielkie sportowe emocje. W miniony piątek na płockim Orliku został rozegrany turniej piłki nożnej o puchar Komendanta Miejskiego Policji w Płocku.

W piątkowe popołudnie 7 czerwca 1991 roku miało miejsce w płockim zakładzie karnym wydarzenie bez precedensu.

Ogólnopolski Dzień Bibliotek i Bibliotekarza obchodzony jest 8 maja.

Egzamin maturalny, organizowany przez CKE (Centralną Komisję Egzaminacyjną), ma za zadanie sprawdzenie poziomu wiadomości i umiejętności, nabytych podczas nauki w szkole średniej, z zakresu przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym.

„Witaj majowa jutrzenko…” – płockie uroczystości związane z 231 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3-go Maja zainaugurowało złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Stanisława Małachowskiego – jednego z głównych twórców i sygnatariuszy ustawy zasadniczej z 1791 roku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej