Służba Więzienna we wrześniu 2021 roku nawiązała ścisłą współpracę z Lasami Państwowymi w zakresie zatrudniania więźniów.

Sierpień w Polsce od wielu lat przeżywany jest jako miesiąc abstynencji. Wiele osób podejmuje wówczas wyzwanie całkowitego powstrzymania się od spożycia alkoholu.

15 sierpnia to data niezmiernie ważna dla wszystkich Płocczan.

Funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej chętnie włączają się w akcje honorowego oddawania krwi. Idea ta bliska jest członkom wszystkich formacji mundurowych.

Święto Policji przypadające 24 lipca ustanowił świętem tej służby Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1995.

W Zakładzie Karnym w Płocku służbę pełni NARS – rasowy foksterier.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej