Jedynym źródłem pozyskiwania krwi są honorowi krwiodawcy. Wśród nich jest całe grono funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Płocku.

Podpisany niemal rok temu dokument o współpracy pomiędzy Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej gen. Jackiem Kitlińskim a p.o. Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych Panem Józefem Kubicą stał się podstawą do kontynuacji działań realizowanych w ramach programu „Praca dla więźniów”.

W Zakładzie Karnym w Płocku miało miejsce rozstrzygnięcie III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego – Płock 2022 pt. „Święty Jan Paweł II - Człowiek, który zmienił świat...”.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego mieszczącym się w Zakładzie Karnym w Płocku, podobnie jak w 18 placówkach więziennych tego typu na terenie kraju, rozpoczął się nowy rok szkolny 2022/2023.

Dyrektor Zakładu Karnego w Płocku zawarł porozumienie dotyczące współpracy z Lasami Państwowymi – Nadleśnictwem Płońsk. Porozumienie stanowi podwaliny współdziałania w zakresie aktywizacji osadzonych do działalności na rzecz Lasów Państwowych i prowadzenia oddziaływań penitencjarnych poprzez pracę, popularyzację postaw ekologicznych, prospołecznych oraz obywatelskich.

Jesteśmy trzecią co do wielkości służbą mundurową w Polsce. W naszych szeregach pełni służbę prawie 30 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Są to ludzie, którzy część swojego życia zdecydowali poświęcić służbie drugiemu człowiekowi. Nasze cele to przede wszystkim ochrona społeczeństwa, zapewnienie porządku i ładu w jednostkach penitencjarnych oraz resocjalizacja osób pozbawionych wolności.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej