Kwiecień to miesiąc, kiedy aż dwie daty przypominają nam o trudnym zjawisku dotykającym społeczeństwo – o osobach uzależnionych od alkoholu. 11 kwietnia przypada Ogólnopolski Dzień Trzeźwości, 15 kwietnia Światowy Dzień Trzeźwości.

Jednym z zadań realizowanych przez Służbę Więzienną jest zapewnienie opieki medycznej skazanym i tymczasowo aresztowanym w trakcie ich pobytu w izolacji penitencjarnej.

W kwietniu obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Bezrobociem. Brak nawyku stałej, uczciwej pracy, jest częstym powodem wejścia w konflikt z prawem. Kursy zawodowe i zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej organizowane w Zakładzie Karnym w Płocku są ważnym elementem działań ograniczającym powrót na drogę przestępczą.

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Płocku, aktywnie włączyli się w różne formy niesienia pomocy dla Ukrainy ogarniętej wojną.

Funkcjonariusze i Pracownicy Zakładu Karnego w Płocku i Oddziału Zewnętrznego w Płońsku systematycznie włączają się w różnego rodzaju akcje pomocowe, starają się być wrażliwi na pojawiające się potrzeby i reagować na nie.

Potocznie zaburzenie dysocjacyjne określane jest jako osobowość mnoga, osobowość naprzemienna, osobowość wieloraka.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej