Program "Praca dla Więźniów" w Zakładzie Karnym w Pińczowie.

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Pińczowie pamiętają o kwietniowej rocznicy.

Uczniowie z Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu odwiedzili naszą jednostkę.

Osadzeni z Zakładu Karnego w Pińczowie uczestniczyli w piątkowym Nabożeństwie.

Program resocjalizacyjny pt. "Wykonanie Palmy Wielkanocnej " w pińczowskiej jednostce.

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Pińczowie uczestniczyli w 155 rocznicy Powstania Styczniowego oraz bitwy pod Grochowiskami.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej