W Zakładzie Karnym w Pińczowie realizowany jest "Trening zastępowania agresji SZANSA", program resocjalizacji skazanych z zakresu przeciwdziałania przemocy

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Pińczowie po raz kolejny przyłączyli się do akcji krwiodawstwa

Odpowiednie zagospodarowanie czasu wolnego dla osadzonych, rozwijanie umiejętności oraz  zainteresowań jako skuteczne narzędzia resocjalizacji

Przygotowanie do zawodu, powrót na rynek pracy po odbyciu kary pozbawienia wolności to tylko niektóre założenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

komunikat w sprawie zmiany realizacji widzeń

W Zakładzie Karnym w Pińczowie odbywają się kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe osadzonych

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej