Dziś mieliśmy okazję symbolicznie wesprzeć zmagania z pandemią prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Opolu Lubelskim. Zestaw maseczek ochronnych z Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim będzie służył naszym Koleżankom i Kolegom w służbie.

Pomysłowy dostawca substancji odurzających nie może liczyć na brak naszej czujności. Funkcjonariusze opolskiej jednostki poza zmaganiami z zagrożeniem epidemiologicznym stawiają czoła osobom usiłującym wprowadzić na teren jednostki niebezpieczne substancje..

w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2)

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1427 z późn. zm.1), art. 247 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2020 poz. 523 i 568) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, 522, 531...

Dzięki temu, że jednostka została odpowiednio szybko wyposażona została w artykuły umożliwiające sprawne prowadzenie profilaktyki, możemy zainwestować wysiłek w niesienie pomocy innym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej