W dniu 14 kwietnia 2022 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Zakładem Karnym w Opolu Lubelskim a Nadleśnictwem w Puławach.

Z okazji Świąt Wielkanocnych, wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom życzę aby ten wyjątkowy czas był pełen wiary, nadziei i miłości oraz spotkań w gronie najbliższych.

Aby podtrzymać dobrą tradycję niesienia pomocy po raz kolejny w naszej jednostce odbyły się zajęcia w ramach programów resocjalizacji podczas których tworzone były ozdoby świąteczne. Tym razem postanowiliśmy wesprzeć zbiórkę pieniędzy na leczenie małej wojowniczki o wielkim sercu Neli. Historia dziewczynki stała się podwaliną do poruszenia na zajęciach kwestii tolerancji. Bowiem jednym z głównych celi zajęć było uwrażliwieniu skazanych na ludzkie cierpienie...

W Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim zakończył się kolejny świąteczny program resocjalizacji. Zachowanie wszystkich zwyczajów i kultywowanie związanych z nimi obrzędów, staje się łącznikiem między ludźmi. Kultywowanie tradycji może ułatwić skazanym ponowne wejście w rolę społeczną, np. męża, brata czy ojca, pomoże scalić rodzinę.

W dniach od 4 do 7 kwietnia 2022 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie odbyła się XXVIII Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych Aktualia 2022, pt. „Niezmiennie zmienny człowiek”.

O potrzebie solidarności oraz udzielenia pomocy ludziom uciekającym z sąsiadującej z naszym krajem Ukrainy ogarniętej okrucieństwem wojny wiedział każdy z nas.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej