W dniu 27 kwietnia br Dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim ppłk Paweł Łyś podpisał porozumienie z Dyrektorem Zarządu Dróg Miejskich w Puławach p. Wiesławem Stolarskim, na mocy którego budki lęgowe dla jerzyków - stworzone na terenie jednostki penitencjarnej przez osadzonych w ramach realizowanego programu resocjalizacji - mogły wesprzeć prowadzoną przez Dział Zieleni Zarządu Dróg Miejskich w Puławach akcję „Budki dla jerzyków”. Sama inicjatywa jest elementem...

czyli o praktycznym wymiarze współpracy Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim z Nadleśnictwem Kraśnik

W dniu 14 kwietnia br. w murach Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim odbyło się uroczyste spotkanie wielkanocne. Swoją obecnością zaszczycili nas Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Jan Kanthak, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ppłk Cyprian Bas, komendanci służb mundurowych powiatu opolskiego oraz włodarze miasta.

W dniu 14 kwietnia 2022 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Zakładem Karnym w Opolu Lubelskim a Nadleśnictwem w Puławach.

Z okazji Świąt Wielkanocnych, wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom życzę aby ten wyjątkowy czas był pełen wiary, nadziei i miłości oraz spotkań w gronie najbliższych.

Aby podtrzymać dobrą tradycję niesienia pomocy po raz kolejny w naszej jednostce odbyły się zajęcia w ramach programów resocjalizacji podczas których tworzone były ozdoby świąteczne. Tym razem postanowiliśmy wesprzeć zbiórkę pieniędzy na leczenie małej wojowniczki o wielkim sercu Neli. Historia dziewczynki stała się podwaliną do poruszenia na zajęciach kwestii tolerancji. Bowiem jednym z głównych celi zajęć było uwrażliwieniu skazanych na ludzkie cierpienie...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej