w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2)

W dniu 26 maja 2020 r. Krzysztof Głowiński – przewodniczący Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Opolu Lubelskim wraz z wiceprzewodniczącą Mirosławą Bartoś, oraz sekretarzem Hubertem Kęcikiem przekazali na ręce ppłk Cypriana Bas, Dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim 480 sztuk maseczek ochronnych dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników jednostki.

Restrykcje dotyczące aktualnej sytuacji epidemicznej w naszym kraju nie pomijają także takich placówek jak zakłady karne. Na rękach kadry penitencjarnej spoczywa obowiązek zorganizowania aktywności osadzonym, tak aby zminimalizować dolegliwości związane z  wstrzymaniem pracy zewnętrznej czy brakiem możliwości widzeń z najbliższymi.

U każdego pszczelarza nadchodzi czas, gdy może w końcu zwieńczyć miesiące swojej ciężkiej pracy miodobraniem, które należy przeprowadzić w określonych miesiącach, z zachowaniem odpowiednich procedur. Tak też słało się w przypadku naszej pasieki ulokowanej na tarasie centralnego pawilonu.

Nie szczędzimy sił dla ratowania i ochrony zdrowia

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej