Już po raz siódmy mieliśmy przyjemność zaczytywać się w dziennikarskich formach, które spływały do naszej jednostki z całej penitencjarnej Polski. Tegoroczny temat należał do tych z kategorii trudnych. Mocno wpisujący się i w samo więzienie jako instytucję izolacyjną, ale także – niestety - w ten rok kalendarzowy z uwagi na prowadzone za naszą wschodnią granicą działania wojenne.

W Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim zakończył się kolejny świąteczny program resocjalizacji. Inicjatywy, w których biorą udział więźniowie, mają na celu wzbudzanie woli współdziałania w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności.

W związku z realizacją pilotażowego programu Ministerstwa Sprawiedliwości z zakresu edukacji prawnej wśród młodzieży, kształtowania postaw obywatelskich, patriotycznych i niepodległościowych Zakład Karny w Opolu Lubelskim wspólnie z Państwowym Muzeum na Majdanku stworzył Konkurs Literacko-Plastyczny w 80 rocznicę Akcji „Reinhardt” pt. „…Ich popiół został zawieszony między niebem a ziemią…”. Celem wspólnych działań było propagowanie wartości patriotycznych,...

W dniach 18- 25 listopada odbył się II Tydzień Kryminologiczny realizowany przez Instytut Nauk Socjologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

Zgodnie z  podpisanym porozumieniem, funkcjonariusze przekazali Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Puławach wykonane przez osadzonych maty węchowe, jak również koce oraz karmę zakupioną za zebrane pieniądze wśród funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.

W dniu 24 listopada 2022 roku w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim miała miejsce uroczysta odprawa służbowa zorganizowana w związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej