Nyska jednostka jest jedyną na Opolszczyźnie, gdzie działa Centrum Kształcenia Ustawicznego. Służba Więzienna kształci w nim osoby pozbawione wolności.

12 października br. na nyskim rynku dla upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, odsłonięto pomnik przedstawiający Marszałka Józefa Piłsudskiego. W wydarzeniu uczestniczyli funkcjonariusze Służby Więziennej.

W ramach biskupiej wizytacji dekanatu Zakład Karny w Nysie odwiedził Ordynariusz Diecezji Opolskiej Ks. Bp Andrzej Czaja.

W ostatnią sobotę września na płycie starego lotniska z czasów II wojny światowej w Starym Grodkowie odbyły się uroczystości upamiętniające 72. rocznicę mordu dokonanego przez oprawców z UB i NKWD na żołnierzach Zgrupowania Partyzanckiego NSZ VII Okręgu kpt. Henryka Flamego "Bartka". Cześć poległym oddali funkcjonariusze Służby Więziennej.

Od 21 do 24 września br. osiemnasty już raz Zakład Karny w Nysie gościł sympatyków sztuk walki. W czasie trzech dni ponad stu osiemdziesięciu uczestników mogło doskonalić swoje umiejętności.

Długoletnia współpraca pomiędzy Zakładem Karnym w Nysie a samorządem gminy Nysa w zakresie podejmowania działań ekologicznych przynosi wymierne korzyści dla lokalnej społeczności. Kadra penitencjarna w ramach akcji Sprzątanie Świata – Akcja Segregacja umożliwiła grupie skazanych udział w akcji na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej