W Zakładzie Karnym w Nysie zakończył się kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe osób pozbawionych wolności, sfinansowany ze środków unijnych.

Pod patronatem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu płk. Leszka Czereby w Zakładzie Karnym w Nysie rozpoczyna się VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Więziennej "Lirnik 2019", do udziału w którym zaproszeni są wszyscy odbywających karę pozbawienia wolności z terenu naszego kraju.

Kształtowanie postaw obywatelskich, przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji oraz rozwijanie własnych zainteresowań, to główne cele X edycji Tygodnia Kultury i Sportu, który odbył się w Zakładzie Karnym w Nysie.

Na początku lipca do Zakładu Karnego w Nysie wpłynęła informacja o właściwej postawie dwóch osadzonych, zatrudnionych nieodpłatnie na zewnątrz jednostki, którzy w czasie powrotu z pracy udzielili pomocy starszej kobiecie.

25 czerwca br. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Nysie udaremnili próbę przemytu narkotyków na teren jednostki. Niedozwoloną substancję wykryto w przesyłce pocztowej adresowanej do osadzonego, w której za zgodą dyrektora jednostki miały się znajdować w środki służące do utrzymania higieny osobistej.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Nysie skazani mają możliwość zdobycia praktycznego zawodu. Aby otrzymać dyplom, najpierw muszą przystąpić do egzaminów.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej