8 marca to dzień, w którym składane są życzenia wszystkim kobietom. W Klubie Służby Więziennej przy Zakładzie Karnym w Nysie odbyło się spotkanie dla wszystkich kobiet obecnie i dawniej pełniących służbę i pracujących w naszej formacji.

Od 1 kwietnia 2019 roku rozpoczyna się nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej. Nabór prowadzi Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Dzięki współpracy z Waldemarem Michną, przedstawicielem Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Pomocy Resocjalizacyjnej FILEO 20 lutego br. w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego odbyła się projekcja filmu "Erratum" w reżyserii Marka Lechki.

W Zakładzie Karnym w Nysie rok szkolny rozpoczyna się i kończy dwukrotnie, tradycyjnie we wrześniu oraz po feriach zimowych.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Nysie, osadzeni w czasie odbywania kary pozbawienia wolności mogą zdobyć atrakcyjny zawód.

Zgodnie z tradycją z lat poprzednich, 13 stycznia br. grupa funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Nysie, zorganizowała wspaniałą zabawę karnawałową dla dzieci koleżanek i kolegów z pracy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej