Zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Nysie kpt. Sebastian Jankowicz uczestniczył w lokalnych obchodach upamiętniających 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej, które odbyły się pod pomnikiem Patriotów Polskich w Nysie.

Lirnik '2021

31.08.2021

Pod patronatem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu płk. Artura Koczerby w Zakładzie Karnym w Nysie rozpoczyna się VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Więziennej "Lirnik 2021", do udziału w którym zaproszeni są wszyscy odbywających karę pozbawienia wolności z terenu naszego kraju.

Dla uczczenia postawy żołnierzy Wojska Polskiego, którzy w sierpniu 1920 roku, na  przedpolach Warszawy stawili bohaterski opór bolszewickiej nawale, grupa funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Nysie uczestniczyła w IX edycji biegu patriotycznego "Tropem Wilczym", który 15 sierpnia br. zorganizowano w Nysie.

Zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Nysie mjr Arkadiusz Komar złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

W 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Nysa oddała hołd bohaterskim powstańcom. Punktualnie o godzinie 17- tej w  godzinę „W” delegacja, złożona m.in. z władz samorządowych symbolicznie złożyła znicze pod Pomnikiem Patriotom Polskim. Zakład Karny w Nysie reprezentował zastępca dyrektora kpt. Sebastian Jankowicz.

W lipcu przypada 78. rocznica kulminacji zbrodni popełnionych na ludności polskiej, w wyniku której na Wołyniu oraz na pozostałych terenach dawnej Wschodniej Polski w latach 1943-45 zginęło ok. 100 tys. Polaków, zamordowanych przez oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii i miejscową ludność ukraińską.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej