"Sztuka wolności - wolność sztuki" - to projekt z zakresu edukacji kulturalnej, stanowiący innowacyjne uzupełnienie programu MEN realizowanego w jednostkach penitencjarnych.

18 grudnia uczestnicy programu resocjalizacyjnego z zakresu integracji rodzin mieli możliwość spotkania z najbliższymi

Gdy budowany w całym kraju zryw Solidarności został brutalnie przerwany przez rządzących komunistów wprowadzeniem 13 grudnia 1981 r. Stanu Wojennego, system polskiego więziennictwa niestety również został zaangażowany do realizacji tego planu.

Mimo zimowej aury powodującej trudne warunki drogowe 12 grudnia gościliśmy dużą grupę reprezentującą Krakowską Akademię

W polskich jednostkach penitencjarnych znajdują się 34 oddziały przeznaczone dla skazanych uzależnionych od alkoholu. Jeden z nich, funkcjonujący w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu, obchodzi w tym roku swoje 25-lecie.

Kilka dni po 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbyła się uroczystość wręczenia dekretów nadania wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom Służby Więziennej okręgu krakowskiego

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej