Drugiego września rozpoczął się, podobnie jak w innych placówkach oświatowych, nowy rok szkolny w Centrum Kształcenia Ustawicznego działającym przy Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu. Do zajęć zakwalifikowano ponad 140 osadzonych. 

W ZK w Nowym Wiśniczu miały miejsce wystawy fotografii o tematyce „Architektura Europarlamentu” oraz  „Chasydzi”. Prelekcję i pokaz Multimedialny poprowadził znany polski fotograf Dariusz Kindler.

6 sierpnia 2019 r. odbyła się grupowa wycieczka skazanych do Rezerwatu Przyrody na terenie Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego gdzie znajduje się „Kamień Grzyb”. Skazani mieli możliwość podziwiania rezerwatu i wziąć udział w jego sprzątaniu.

W  Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu uczczono 75 rocznicę odbicia przez żołnierzy Armii Krajowej 128 więźniów politycznych z niemieckiego wówczas więzienia.

Funkcjonariusze ZK w Nowym Wiśniczu zajęli trzecie miejsce w w XXV Międzynarodowych Zawodach Strzeleckich Żołnierzy Rezerwy organizowanych w 75 rocznicę istnienia Ligi Obrony Kraju o puchar Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie. 

7 czerwca 2019 r. grupa osiemnastu funkcjonariuszy ZK w Nowym Wiśniczu oddała honorowo krew w „Regionalnym Centrum Krwiodawstwa” w Krakowie. Inicjatorem akcji był dyrektor wiśnickiej jednostki ppłk Paweł Jastrzębski oraz por. Grzegorz Zgłobicki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej