W poniedziałek 23 marca Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie- ppłk Tomasz Wiercioch wręczył rozkaz personalny kpt. Szczepanowi Sułkowi na mocy którego został powołany na stanowisko z-cy dyrektora Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu.

Dyrektor ZK w Nowym Wiśniczu wydał dniu 18.03.2020 roku Zarządzenie nr 5/2020 w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa SARS-C0V-2.

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych.

W miniony weekend w Centrum Kształcenia Ustawicznego działającego przy Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu odbyło się widzenie szkolne - wywiadówka, w którym udział wzięli uczęszczający do CKU skazani, ich rodziny oraz nauczyciele.

W ZK w Wiśniczu odbyła się odprawa podsumowująca funkcjonowanie jednostki w trakcie minionych 12 miesięcy. W jej trakcie pożegnano Dyrektora Okręgowego SW w Krakowie - płk Włodzimierza Więckowskiego, udającego się na zaopatrzenie emerytalne.

Poniedziałek 3 lutego br. na trwałe wpisze się w liczącą ponad 230 lat historię Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu. Tego dnia otwarto nowy budynek penitencjarny, w którym karę pozbawienia wolności odbywać będzie 240 skazanych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej