Pandemia koronawirusa nie jest sprzymierzeńcem krwiodawstwa. Na pojawiające się apele o oddawanie krwi odpowiedzieli funkcjonariusze SW z wiśnickiego zakładu karnego. W tym tygodniu oddali blisko 10 litrów krwi w bocheńskim szpitalu.

Zakład Karny w Nowym Wiśniczu przekazał 150 maseczek ochronnych Domowi Pomocy Społecznej w Bochni, który stał się jednym z wielu miejsc walki z pandemią koronawirusa w Polsce.

Sto dwadzieścia maseczek ochronnych zostało przekazanych przez Zakład Karny w Nowym Wiśniczu Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni.

O tym jak bardzo zmienia się Służba Więzienna widać chociażby po nowych mundurach, broni, nowych halach produkcyjnych. Zmieniły się również warunki pracy funkcjonariuszy i pracowników, czego przykładem jest stanowisko monitoringu wizyjnego.

Sędzia Penitencjarny Sądu Okręgowego w Tarnowie, przedłużył okres trwania ograniczeń i zakazów wprowadzonych zarządzeniem Dyrektora ZK Nowy Wiśnicz nr 5/2020 z dnia 18 marca 2020r. mającego na celu zapobieganie szerzenia się wirusa SARS-Cov-2.

W poniedziałek 23 marca Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie- ppłk Tomasz Wiercioch wręczył rozkaz personalny kpt. Szczepanowi Sułkowi na mocy którego został powołany na stanowisko z-cy dyrektora Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej