W piątek, 29 czerwca 2018 roku, o godz. 12.00, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, odbędą się Centralne Obchody Święta Służby Więziennej pod Narodowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W czerwcu br. podsumowano realizację kolejnej już edycji lekcji wychowawczych prowadzonych na terenie sądeckiej jednostki penitencjarnej w roku 2018.

W dniach 4 - 8 br., na zaproszenie Dyrektora Zakładu Karnego w Nowym Sączu z oficjalną wizytą w Polsce przebywali pracownicy z czeskiego więzienia w Kurimiu.

Z inicjatywy Klubów Honorowych Dawców Krwi funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych w Nowym Sączu w dniu 15 maja zorganizowano akcję honorowego oddawania krwi.

Tegoroczne lokalne uroczystości poświęcone upamiętnieniu 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się w czwartek w bazylice Św. Małgorzaty oraz  na Placu 3 Maja w Nowym Sączu

W miesiącu kwietniu Służba Więzienna skierowała więźniów do wykonywania wiosennych prac porządkowych na terenie sądeckich gmin

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej