Tradycją nowogardzkiej jednostki jest zapraszanie wyjątkowych gości uczestniczących w Festiwalu „Lato z Muzami”. W tym roku osadzeni mieli okazję spotkać się z aktorem Wojciechem Solarzem oraz reżyserem Krzysztofem Jankowskim.

Od 1 lipca br. rozpoczął się nabór na studia niestacjonarne i podyplomowe w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

„Dobrze jest znaleźć sobie hobby, które tak człowieka wciąga, i sprawia, że z radością czeka się na kolejny tydzień, zamiast ponuro liczyć dni”. (Cecelia Ahern)

Aktualnie do pracy kierowanych jest 407 osadzonych odbywających karę w tutejszej jednostce.

Od dnia 1 lipca br. osoby bliskie odwiedzające osadzonych na terenie jednostki penitencjarnej będą mogły zakupić w kantynie artykuły żywnościowe i napoje.

Powołanie Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej