W dniu 11 września w Hali Rega Arena w Płotach odbył się koncert charytatywny na rzecz 18 miesięcznego chłopca chorującego na ostrą białaczkę limfoblastyczną typu B.

W dniach 19 - 22 sierpnia 2021 r. na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie odbył się 48 Wschodnioeuropejski Letni Obóz Karate Kyokushin.

Zakład Karny w Nowogardzie zrealizował skierowany do skazanych projekt szkoleniowy, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W nowogardzkiej jednostce zakończyły się dwa programy resocjalizacyjne z zakresu readaptacji społecznej i zapobiegania negatywnym skutkom izolacji dla osób skazanych na długoterminowe kary pozbawienia wolności.

Zakład Karny w Nowogardzie kwestię pozyskania nowych funkcjonariuszy i pracowników traktuje jako zadanie priorytetowe.

Wiktor Sumiński pseudonim „Kropidło”. Członek ZWZ - AK, a następnie oddziału ROAK w latach 1945-1947, w dawnym powiecie gostynińskim. Uczestniczył w kilkudziesięciu akcjach zbrojnych, wymierzonych w komunistyczny aparat represji.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej