W bieżącym roku fnkcjonariusze Zakładu Karnego w Medyce poraz kolejny włączyli się w działania związane z przypadającym w październiku Międzynarodowym Tygodniem i Dniem Mediacji.

W ramach przygotowania osadzonych do powrotu do społeczeństwa funkcjonariusze Zakładu Karnego w Medyce w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przemyślu zrealizowali edycję programu readaptacji społecznej skazanych z zakresu przeciwdziałania postawom pro-kryminalnym.

W ostatnich tygodniach na terenie Zakładu Karnego odbył się cykl zajęć kulturalno-oświatowych o tematyce historycznej, skierowanych do osób pozbawionych wolności.

"Ślachetne zdrowie, Nikt się nie dowie,Jako smakujesz,aż się zepsujesz". Słowa fraszki „Na zdrowie” Jana Kochanowskiego, pomimo że zostały spisane w XVI wieku są jak najbardziej aktualne po dzień dzisiejszy.

Tegoroczne obchody odbyły się pod hasłem „Przez Sybir do Niepodległości”. Organizatorami wydarzenia byli: Prezydent Miasta Przemyśla oraz Dowództwo Garnizonu Przemyśl.

W dniu 18 września została zawarta umowa o zatrudnieniu odpłatnym osadzonych pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Medyce a Panem Pawłem Piotrowskim – właścicielem firmy remontowo-budowlanej „Piotrowski”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej