W dniu 03 marca 2020 roku w Zakładzie Karnym w Medyce odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków Dyrektora Zakładu Karnego mjr. Jackowi Szlachcicowi.

W dniu 1 marca 2020 r. rozpoczyna rejestrację kandydatów, którzy chcą rozpocząć kształcenie na studiach I stopnia w WSKiP.

W ostatnich czasie w tutejszej jednostce penitencjarnej gościliśmy kuratorów zawodowych, aplikantów kuratorskich wraz Kurator Okręgową Panią Lucyną Majer-Torba oraz Zastępcą Kuratora Okręgowego Panią Agnieszką Puchalską.

W dniu 8  lutego Służba Więzienna obchodzi swoje święto. Data ta nawiązuje do ogłoszenia dekretu Józefa Piłsudskiego z 7 lutego 1919 roku, który dał początek więziennictwu w Niepodległej Polsce.

W ostatnich dniach stycznia osadzeni z Zakładu Karnego w Medyce pod nadzorem przemyskiej Straży Miejskiej po raz kolejny usuwali dzikie wysypiska śmieci na terenie Przemyśla.

W roku 2019 w Zakładzie Karnym w Medyce zrealizowano 8 szkoleń kursowych, w których udział wzięło 71 osadzonych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej