„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście: rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania funkcjonariusza tej Służby i polecenia przełożonych, przestrzegając Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa, jak również tajemnic związanych ze służbą, a także zasad etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności ludzkiej oraz z dbałością o dobre imię służby” – to tekst roty...

„PŁUCA PO PANDEMII – gramy dla dzieci i dorosłych” - pod takim hasłem w niedzielę 28 stycznia 2024 r. odbył się 32 Finał największej pozarządowej organizacji charytatywnej w Polsce.

Już po raz kolejny w ramach programu resocjalizacyjnego w minioną sobotę na terenie łowickiej jednostki penitencjarnej zorganizowane zostało spotkanie skazanych i ich rodzin.

W dniu wczorajszym w Zakładzie Karnym w Łowiczu odbyły się zajęcia dotyczące oddziaływań resocjalizacyjnych prowadzonych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

W ramach wieloletniej współpracy z łowicką społecznością lokalną w październiku, listopadzie oraz grudniu bieżącego roku na terenie Zakładu Karnego w Łowiczu odbyły się trzy spotkania z młodzieżą z zakresu profilaktyki uzależnień.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej