W miniony wtorek 19.03.2024 r. dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Łowiczu, funkcjonariusze łowickiej jednostki penitencjarnej – obok kilkudziesięciu innych wystawców: firm, instytucji i organizacji pozarządowych wzięli udział w Targach Pracy i Staży Zawodowych zorganizowanych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łowiczu.

Przedstawiciele Zakładu Karnego w Łowiczu wzięli udział w targach pn. „Akademickie Inicjatywy” zorganizowanych w dniu 11.03.2024 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Fryderyka Chopina Liceum oraz w dniu 15.03.2024 r. w Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu.

MISJA KERYGMA

13.03.2024

Wczoraj, tj. 12 marca 2024 r. w Świetlicy Centralnej Zakładu Karnego w Łowiczu odbył się koncert zespołu „KERYGMA”.

W Oddziale Terapeutycznym Zakładu Karnego w Łowiczu prowadzone są zróżnicowane oddziaływania wobec osadzonych zdiagnozowanych jako osoby uzależnione od środków odurzających lub psychotropowych.

W dniach 20 – 22.02.2024 r. osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w łowickiej jednostce penitencjarnej uczestniczyli w programie resocjalizacyjnym z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Czas na zmianę?”.

W miniony piątek skazani odbywający kary pozbawienia wolności w łowickiej jednostce penitencjarnej, w ramach zajęć kulturalno – oświatowych, wzięli udział w pieszej wycieczce po terenie miasta Łowicza.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej