Na zaproszenie Fundacji ZRÓBMY TO w dniu 05.05.2024 r. funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Łowiczu obok innych formacji mundurowych, kół myśliwskich, kół gospodyń wiejskich i przedstawicieli innych instytucji wzięli udział w charytatywnym pikniku „Razem dla Kubusia z Bolimowa”, który zorganizowany został na Rynku Tadeusza Kościuszki w Bolimowie.

Wczoraj, tj. 28 marca 2024 r. w Kaplicy Zakładu Karnego w Łowiczu Biskup Wojciech Osial Administrator Apostolski Diecezji Łowickiej celebrował nabożeństwo rozpoczynające Triduum Paschalne, w którym wzięli udział dyrekcja, funkcjonariusze oraz osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Łowiczu.

Dnia 25.03.2024 r. dział ochrony łowickiej jednostki penitencjarnej wzmocniony został o pięciu nowych funkcjonariuszy. Złożonym przed Dyrektorem jednostki uroczystym ślubowaniem, w obecności kierownika działu kardowo – organizacyjnego i kierownika ochrony, rozpoczęli swoją służbę w Służbie Więziennej. Nowoprzyjętym funkcjonariuszom wydane zostanie umundurowanie i przydzieleni zostaną mentorzy, którzy pomogą wdrożyć się do pracy.

W dniach 18 - 21.03.2024 r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Łowiczu wspierali międzynarodową organizację non-profit DKMS zajmującą się walką z nowotworami krwi i innymi chorobami układu krwiotwórczego.

Wczoraj, tj. 20 marca 2024 roku skazany odbywający karę pozbawienia wolności w łowickiej jednostce penitencjarnej wzięli udział w zalesianiu Laski Miejskiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej