Wychodząc naprzeciw potrzebom w zakresie objęcia długofalowymi oddziaływaniami osoby ze skłonnościami suicydalnymi, w  Zakładzie Karnym w Krzywańcu wdrożony został do realizacji program z zakresu profilaktyki presuicydalnej pn. Grupa Treningu Poprawnej Komunikacji Interpersonalnej – Alternatywa

W dniu 7 marca br. odbyła się odprawa roczna z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu

Szukasz stałej i stabilnej pracy? Wybierz mądrze! Zostań funkcjonariuszem Służby Więziennej!

Na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zakładu Karnego w Krzywańcu”, w Zakładzie Karnym w Krzywańcu od kilku miesięcy trwają prace związane z termomodernizacją budynków znajdujących się na terenie jednostki

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu ppłk Marzena Grzelka zakończyła dzisiaj służbę w szeregach naszej formacji

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej