W Zakładzie Karnym w Krzywańcu od 10 lata realizowany jest program readaptacji społecznej „OKNO NA ŚWIAT – arteterapia malarstwem czyli twórcza resocjalizacja. Jak więc wygląda realizacji takiego programu z perspektywy ostatnich 10 lat ?

Zatrzymał wandala

25.04.2019

Szer. Michał Romanowski strażnik działu ochrony Zakładu Karnego w Krzywańcu przyczynił się do natychmiastowego ujęcia sprawcy aktu wandalizmu, który w dniu 21 kwietnia br. zniszczył wiaty przystankowe w Nowej Soli.

Celem Ogólnopolskiego Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej jest zainteresowanie jednostek penitencjarnych twórczością teatralną osób pozbawionych wolności i promocja tej formy działań resocjalizacyjnych. Konkurs ma charakter innowacyjny - pozwala wnieść nowe treści oraz rozwiązania do obecnie funkcjonującego systemu penitencjarnego.

Z inicjatywy personelu Domu dla Matki i Dziecka przy Zakładzie Karnym w Krzywańcu po raz kolejny zorganizowano rekolekcję dla kobiet odbywających karę pozbawienia wolności w tutejszym zakładzie karnym. Spotkanie modlitewne pod hasłem "Miłosierdzie - Przebaczenie" poprowadziły siostry ze Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty z Lubania.

Od 19 marca br. trwają intensywne warsztaty teatralne grupy „Impro” w ramach programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji społecznej skazanych z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych pn. „TEATR ZA KRATĄ”. Grupa przygotowuje się do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Więziennej Twórczości Teatralnej na którym zagra sztukę pt. „WIERA GRA”.

W ramach programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji społecznej skazanych pn. Okno na Świat – arteterapia malarstwem zorganizowano skazanym lekcję historii z okazji 75. rocznicy obchodów „Wielkiej Ucieczki” jeńców alianckich z obozu Stalag Luft 3 w Żaganiu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej