Grupa teatralna "IMPRO" działająca w ramach programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności „TEATR ZA KRATĄ” zajęła I miejsce na  XXVIII Ogólnopolskim i XVI Międzynarodowym Przeglądzie Sztuki Więziennej

W 2019 roku zrealizujemy łącznie 19 kursów zawodowych w ramach projektu systemowego pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

31 maja funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim uroczyście obchodzili 28. rocznicę powołania Straży Granicznej oraz 10. rocznicę powstania Nadodrzańskiego Oddziału. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również funkcjonariusze Służby Więziennej

Zakład Karny w Krzywańcu odwiedzili terapeuci i pacjenci z Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Zielonej Górze

Mistrzostwa Okręgu Poznańskiego w Piłce Nożnej o Puchar Dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu za nami

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny, która została odprawiona w kościele św. Bartłomieja pw. Najświętszej Maryi Panny.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej