5100 maseczek trafiło do szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, 40 kombinezonów ochronnych i 700 maseczek przekazanych zostało Ochotniczej Straży Pożarnej w Kożuchowie. Inicjatywa odbyła się w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem Resort Sprawiedliwości Pomaga.

Szycie maseczek zaczęliśmy we wtorek 7 kwietnia, dziś przekazaliśmy pierwszą partię - 2000 sztuk dla Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

Cały kraj zmaga się z niezwykle trudną sytuacją dlatego tak ważna jest dziś solidaryzacja i podjęcie działań na rzecz wspólnego dobra

KOMUNIKAT

18.03.2020

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki.

W 2019 roku w Zakładzie Karnym w Krzywańcu oraz w Oddziale Zewnętrznym w Wałowicach zrealizowaliśmy łącznie 19 szkoleń zawodowych w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej