W ramach Ogólnopolskich programów edukacyjnych Służby Więziennej związanych z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU” oraz edukacją proobronną „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE”, gościliśmy w dniu 19.10.2023r. uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku

W dniu 6 października br. przy udziale zaproszonych mediów odbyła się próba medialna przed uroczystym otwarciem „Centrum Sztuki Osadzonych”

W dniach 25-29 września br. w Ośrodku Konferencyjnym Krucze Skały w Karpaczu funkcjonariusze Służby Więziennej z okręgu poznańskiego zdobywali oraz doskonali swoje umiejętności z zakresu prowadzenia negocjacji w sytuacjach kryzysowych, mogących wystąpić w jednostkach organizacyjnych. W szkoleniu tym uczestniczyło troje funkcjonariuszy SW z Zakładu Karnego w Krzywańcu

Podpisana przez Dyrektora Zakładu Karnego Krzywańcu umowa nr 1/DKw/E/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r., której przedmiotem umowy było zaprojektowanie i wykonanie na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej robót budowlanych polegających na realizacji zamówienia pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zakładu Karnego w Krzywańcu” została zrealizowana!

W dniach 28 - 29 października 2023 w Zakładzie Karnym w Krzywańcu odbędzie się Festiwal Sztuki Osadzonych – wydarzenie wieńczące dwuletni projekt, który realizujemy wspólnie ze Stowarzyszeniem Kolektyw Kobietostan

W dniu 1 sierpnia br. kolejnych pięcioro nowych funkcjonariuszy Służby Więziennej zasiliło szeregi Zakładu Karnego w Krzywańcu. Natomiast od początku br. kalendarzowego w nasze szeregi wstąpiło, aż 37 nowych osób, które zdecydowały się służyć naszej Ojczyźnie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej