Służba Więzienna podejmuje działania wspólnie z podmiotami zewnętrznymi w celu zwiększenia efektywności oddziaływań resocjalizacyjnych.

Dbałość o środowisko i nauka postaw proekologicznych poprzez aktywizowanie osadzonych do udziału w pożytecznych pracach wpisuje się w obszar oddziaływań resocjalizacyjnych.

Dlaczego warto zostać jednym z nas? Służby mundurowe z terenu gminy Czerwonak spotkały się z uczniami

Wstąp do służby, bądź jednym z nas.

Nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej rozpoczyna się od dnia 1 kwietnia 2019r.

Po raz kolejny skazani słuchali tych, którzy stoczyli walkę z przeciwnościami losu...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej