Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Koziegłowach włączyli się do akcji szycia maseczek.

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki.

Warta honorowa Służby Więziennej przy tablicy Powstańców Wielkopolskich.

Spotkanie podsumowujące dotychczasową współpracę z Gminą Czerwonak

„W matni” – w czasie audycji radiowej penitencjaryści opowiadali o swojej pracy

Służba Więzienna aktywnie uczestniczy w programach profilaktycznych realizowanych w podpoznańskich szkołach

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej