Osadzeni w ramach zajęć pracowni plastycznej przygotowali prace plastyczne, które przekazano na rzecz 29 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w celu zakupu sprzętu dla oddziałów laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy

Z uwagi na wprowadzony na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się: aktualnymi zaleceniami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ograniczeniami wprowadzonymi na terenie kraju w czasie...

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie wyróżnił krwiodawców

Z uwagi na wprowadzony na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się: aktualnymi zaleceniami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ograniczeniami wprowadzonymi na terenie kraju w czasie...

Dzień przed wigilią Bożego Narodzenia członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Czerwona Mila” działający przy Zakładzie Karnym w Koszalinie wybrali się do koszalińskiego Szpitala Wojewódzkiego

Funkcjonariusze i pracownicy cywilni Zakładu Karnego w Koszalinie po raz kolejny wzięli udział w akcji „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” organizowanej przez Straż Graniczną. Akcja ta trwała od 15 października do 20 grudnia br.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej