Z uwagi na wprowadzony na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się: aktualnymi zaleceniami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ograniczeniami wprowadzonymi na terenie kraju w czasie...

Międzynarodowy Dzień Ziemi lub inaczej Światowy Dzień Ziemi, to święto obchodzone co-rocznie 22 kwietnia. Celem Dnia Ziemi, jest promowanie harmonii z naturą i Ziemią, w celu osiągnięcia sprawiedliwej równowagi pomiędzy gospodarczymi, społecznymi i środowiskowymi potrzebami ob i przyszłych pokoleń ludzkości.

Z uwagi na wprowadzony na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się: aktualnymi zaleceniami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ograniczeniami wprowadzonymi na terenie kraju w czasie...

W dniach 1-4 marca br. w Zakładzie Karnym w Koszalinie zorganizowano cykl zajęć dla skazanych przybliżających im działalność Żołnierzy Wyklętych

Z uwagi na wprowadzony na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się: aktualnymi zaleceniami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ograniczeniami wprowadzonymi na terenie kraju w czasie...

Fotokonfrontacje

26.02.2021

We współpracy z Koszalińskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym zorganizowano wystawę niezwykłych fotografii

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej