Klub honorowych dawców krwi PCK „Czerwona Mila” 12 maja zorganizował kolejną zbiórkę krwi.

(…) Zawsze uśmiechnięte, życzliwe, pomogą, rozśmieszą kiedy Ci smutno (...) – to nasze koleżanki pielęgniarki. Skazani mówią do nich cyt. ”siostro … , siostrzyczko … ”. To one codziennie dbają o ich zdrowie, często zdarza się, że ratują im życie. A w tym szczególnym czasie jakim jest pandemia, nie odpuszczają, zawsze są na “posterunku” gotowe do niesienia pomocy innym.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Koszalinie przyłączyli się do Policjantów i pożegnali Policjanta, mł. asp. Michała Kędzierskiego, który zginął służąc Ojczyźnie. Cześć Jego Pamięci!

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

Celem święta jest uświadamianie kierowców, jak duże znaczenie ma bezpieczna jazda – zgodnie z przepisami i zdrowym rozsądkiem. Tylko w ten sposób zmniejszymy liczbę wypadków na europejskich drogach.

Dzień Flagi

02.05.2021

Popularna majówka to dni świąteczne uwielbiane przez Polaków. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to święto ustanowione przez Sejm w 2004 roku na mocy nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej. Ma ono propagować szacunek do polskiej flagi, wzmacniać wiedzę o polskich symbolach narodowych, a także promować postawy patriotyczne.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej